9 ვარჯიში ზურგის ტკივილის გაქრობად

931

ზურგის დაბლითა ნაწილის ტკივილს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ყველა განიცდის. სწორედ ამიტომაა საჭირო ვიცოდეთ ყველაზე ეფექტური მეთოდები, რომლის დახმარებითაც ამ გავრცელებულ პრობლემას მარტივად ვუმკურნალებთ:

1. ბავშვის პოზა

 • დადექით ოთხზე და გაწელეთ ხელები
 • ნელა დაწიეთ საჯდომი ქუსლებისკენ
 • დადევით თავი იატაკზე და გაშალეთ ხელები წინ სწორად. გაჩერდით ასე 30 წამის განმავლობაში

2. ოთხის პოზა

 • დაწექით ძირს და მოხარეთ მუხლები.
 • მოხარეთ მარცხენა ფეხი, აწიეთ მარჯვენა ფეხი და დადევით მარცხენა მუხლზე. ნელა გაწიეთ
 • ტანისკენ მარცხენა თეძო
 • თავი და მხრები უნდა იდოს იატაკზე
 • გაჩერდით ასე 30 წამის განმავლობაში, ორივე ფეხით

3. შებრუნება

 • დაწექით იატაკზე და მოხარეთ მუხლები, გაწიეთ ფეხები მარჯვნივ
 • მარცხენა ფეხი უნდა იდოს იატაკზე და მარჯვენა კოჭი უნდა იყოს მარჯვენა მუხლის მაღლა
 • დაიდეთ ხელები თავთან ახლოს და მიწიეთ მარჯვენა მუხლი იატაკთან ახლოს. გაჩერდით ასე 30
 • წამის განმავლობაში, ორივე მხარეს

4. ბუქნები

 • გაწიეთ მარჯვენა ფეხი წინ და დადევით ხელები იატაკზე
 • გადადგით ნაბიჯი მარჯვენა ფეხით. ნაბიჯი უნდა იყოს მხრის სიგანის
 • შემდეგ ხელის გამოძრავების გარეშე გადახარეთ თეძოები წინ გასაწელად და გაჩერდით ასე 30
 • წამის განმავლობაში.
 • გაიმეორეთ იგივე მარცხენა ფეხითაც

5. ფეხების გაშლა

 • დადგით ფეხები განიერად და გაასწორეთ ზურგი. დაჭიმეთ მუცელი და ჩამოწიეთ მხრები დაბლა.
 • შეისუნთქეთ და ამოისუნთქეთ დაბლა ჩაწევასთან ერთად ისე, თითქოს სკამზე ჯდებით. გაწიეთ
 • მუხლები გვერდებზე
 • გაჩერდით ასეთ პოზაში 30 წამით

6. გადახრა

 • დადგით ფეხები მხრების სიგანეზე და ნელ სუნთქვასთან ერთად გაასწორედ ზურგი, მუხლები კი ოდნავ მოხარეთ
 • მოდუნდით და გაჩერდით ამ პოზაში 30 წამის განმავლობაში, შემდეგ ნელა აიწიეთ მაღლა

7. ყვავის თავის პოზა

 • დაჯექით საჯდომზე და მოხარეთ მუხლები
 • გაწიეთ მარჯვენა ფეხი მარცხენა მუხლის უკან იატაკზე და მარცხენა თეძოს მარცხნივ. თქვენი მუხლები უნდა იყოს ერთმანეთის მაღლა განთავსებული
 • აწიეთ თქვენი თავი ხელებით სწორი პოზიციის მისაღებად და შემდეგ ჩაიწიეთ დაბლა წონი თანაბარი გადანაწილებით. გაჩერდით ასეთ პოზაში 30 წამის განმავლობაში.

8. მჯდომარე დატრიალება

 • დაჯექით და გაასწორეთ ფეხები, შემდეგ მოხარეთ მუხლები და დაიდეთ მარცხენა ფეხი მარჯვენა ფეხზე, თეძოს გარე მხრიდან
 • მიწიეთ მარჯვენა ფეხი საჯდომის მარჯვენა ნაწილთან ახლოს
 • გაწიეთ მარჯვენა იდაყვი მარცხენა მუხლის მარცხნივ და წინ. გაჩერდით ასეთ პოზიციაში 30 წამის მანძილზე და გაიმეორეთ იგივე მეორე ფეხით მეორე მხარეს.

9. ბედნიერი ბავშვის პოზა

 • დაწექით ზურგზე, შეისუნთქეთ და მოხარეთ მუხლები მუცლისკენ
 • შეისუნთქეთ და მოუჭირეთ ფეხის გარეთა ნაწილს ხელები
 • ნელა გაშალეთ მუხლები თეძოებზე უფრო განიერ ზომაზე და შემდეგ გაწიეთ ისინი წინ იღლიებისკენ
 • გაჩერდით ამ პოზაში 30 წამის მანძილზე.